Pay a visit to St Davids Online

St Davids
online

Pembrokeshire

Cymraeg      English

About the city of St Davids

The city of St Davids is situated on the far south west coast of Wales. Granted city status by Queen Elizabeth II because of the presence of the cathedral St Davids is in reality a small attractive village. Situated within the Pembrokeshire Coast National Park, St Davids is surrounded by spectacular coastal scenery renowned for its beauty and abundance of wildlife.

The end of a perfect day on Whitesands St Davids Cathedral Cross Square St Davids

Whitesands Bay, one of the many beautiful beaches in the area, carries the prestigious European Blue Flag Award.

St Davids Cathedral has been the dominant presence since the 12th century and was a popular pilgrimage destination throughout the middle ages and indeed remains so to this day attracting thousands of visitors every year. Adjacent to the cathedral stand the magnificent ruins of the medieval Bishops Palace.

Pembrokeshire Coast Path looking towards St Davids Head The beach at Whitesands Bishops Palace St Davids

St Davids beachesBeaches near St Davids
The Coastline around St Davids has some some lovely beaches, not all of them well known. A little local knowledge is useful. Where to fish? Where to swim? Where to take the dog for a walk?
RNLI St Davids LifeboatSt Davids RNLI lifeboat
Hearing the maroons go off puts everyone in St Davids on their guard. Everyone knows someone on the lifeboat and we all wait to hear that the boat is safely home.

Am y ddinas Tyddewi

Bydd y ddinas Tyddewi yn sefyll ar y man pellach a mwyaf dwyreinol ar arfordir de Cymru. Fe gafod y statws dinas gan y frenhines Elizabeth II oblegid phresenoldeb yr eglwys gadeiriol, ond - yn wir- dim ond pentref bach bychan yw Tyddewi. Yn sefyll tu fewn y parc arfordir genedlaethol sir benfro, gyda golygfeydd rhyfeddol o'i amgylch, bydd Tyddewi yn enwog am ei harddwch a digonnedd ei bywyd gwyllt.

The end of a perfect day on Whitesands St Davids Cathedral Cross Square St Davids

Mae Traeth Mawr, un o draethau prydferthaf yr ardal, yng nghludo'r wobr amlwg y Baner Glas Ewrop.

Mae Eglwys Gadeiriol Tyddewi wedi bod ym mhresenoldeb arbennig ers y 12ed ganrif, ac yr oedd yn nodd boblogaidd, bererindod trwy'r canol rhifau ac mae e byth heddiw yn tynnu filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Cyfagos i'r eglwys gadeiriol mae distryw gwych canoloesol y llys yr esgob yn sefyll.

Pembrokeshire Coast Path looking towards St Davids Head The beach at Whitesands Bishops Palace St Davids

Mae gan dinas Tyddewi nifer o bethau i gynnig i'r ymwelwr ac i'r breswylydd, gobeithwn gallwch darganfod beth chi'n ceisio tu fewn i'r tudalennau hyn.